Lập trình

Lập trình tính định thức ma trận

Để tính định thức ma trận vuông cấp n chúng ta có 2 cách:

  • Cách thứ 1: Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp đưa nó về ma trận tam giác. Tích các số trên đường chéo chính là định thức của ma trận.
  • Cách thứ 2: Tính định thức theo công thức tổng quát được trình bày tại đây.

Lập trình tính định thức ma trận, ở đây tôi sử dụng ngôn ngữ javascript để mọi người chỉ cần sử dụng trình duyệt web là chạy được chương trình.

Về cấu trúc dữ liệu tôi sẽ lưu ma trận thành mảng 2 chiều trong javascript. Vì việc gán mảng trong javascript sử dụng tham chiếu nên để tương tác mảng tôi tạo ra các hàm bổ trợ cho việc copy mảng, tạo mảng con từ một mảng. Các hàm như sau:

Hàm tính định thức bằng cách dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa ma trận về ma trận tam giác trên

Hàm tính định thức bằng công thức tổng quát

Code tổng hợp cuối cùng sẽ là

Mời bạn test thử ứng dụng tính định thức ma trận của tôi và cho đóng góp ý kiến. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *