Hosting

Khắc phục lỗi “An unexpected database error occurred. Please try again later”

Chào các bạn,

Lỗi ” An unexpected database error occurred. Please try again later” thông thường được xuất hiện trong mã nguồn Xenforo.

Có 3 nguyên nhân có thể xảy ra:
1 – Bạn up thiếu dữ liệu, bạn cần restore lại( chủ yếu database)
2 – Bạn cần phải config các thông số sau để đáp ứng sử dụng, với các thông số này thì nhà cung cấp host
sẽ không thể đáp ứng mà chỉ có thể sử dụng từ máy chủ trở lên.
wait_timeout = 600 
connect_timeout = 120
max_allowed_packet = 14MB 
Sau đó reset lại mysql.
3- Đó là do nhà cung cấp hosting cài thiếu scripts xenforo vì vậy có thể liên hệ nhà cung cấp host hoặc nếu sử dụng VPS hoặc server riêng có thể reset lại mysql bằng lệnh > service mysql restart hoặc cài thêm mysqli extension trong PHP.
Chúc các bạn thành công!
Phạm Tiến Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.