Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang báo tạp chí online – tapchicongnghe.info (“tapchicongnghe.info”, “chúng tôi”  tùy theo từng trường hợp). “Bạn”, “người dùng”, “người duyệt web” khi truy cập và và sử dụng bất cứ thông tin gì trên website của chúng tôi thì phải có trách nhiệm tuân thủ những điều khoản mà chúng tôi sẽ nêu sau đây.

(Viết gọn: truy cập, sử dụng, đăng tải thông tin trên website của chúng tôi -> sử dụng chúng tôi)

Điều 1: Các hành vi cấm thực hiện

Bạn sử dụng chúng tôi vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm các điều cấm của pháp luật Việt Nam (bao gồm các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự…).

Bạn sử dụng chúng tôi để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn đăng tải các dữ liệu mang tính chất spam, bất hợp pháp, bị Nhà Nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, – mà  pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

Bạn đăng tải bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.

Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của chúng tôi, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách  xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác;

Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của bạn

Với tư cách là người sử dụng, bạn có quền sử dụng chúng tôi để nâg cao tri thức, năng lực của bản thân. Có quyền chia sẻ với bên khác về chúng tôi. Có quyền đóng góp mang tính xây dựng như bình luận, liên hệ phản hồi.

Có quyền khiếu nại về người dùng khác khi thấy vi phạm, khiếu nại chính chúng tôi nếu chúng tôi vi phạm. Bạn phải có trách nhiệm tuân thủ những điều khoản và chính sách của chúng tôi.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của tapchicongnghe.info

Với tư cách là bên đăng tải và quản trị, tapchicongnghe.info có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Bộ luật dân sự, bộ luật công nghệ thông tin và truyền thông.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng của bạn nếu phát hiện vi phạm. Có quyền tố cáo bạn nếu bạn gây tổn hại đến chúng tôi như việc tấn công hệ thống.

Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ danh dự của bạn khi ai đó sử dụng chúng tôi để xúc phạm bạn. Bảo vệ thông tin hợp lệ của bạn trên hệ thống tránh bên khác sử dụng mà chưa có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ bạn khỏi việc tải xuống, cài đặt, dò thông tin trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập chúng tôi mà chưa có sự đồng ý của bạn.

Điều 4: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

Chúng tôi chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm về mọi sự việc xảy ra khi bạn tương tác với công cụ thông hành của các mạng xã hội, mạng quảng cáo được nhúng trên website của chúng tôi như: Facebook Comments, Google Adsense.

Chúng tôi từ chối trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng các đường dẫn hoặc nội dung mà chúng tôi đã loại bỏ.

Lưu ý rằng: Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc thay đổi nội dung quy định mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm và có thể xem bản quy định mới nhất vào bất cứ thời điểm nào.